Kids Club

 

Kids Club is het kinderwerk van onze gemeente voor kinderen van 4-12 jaar.

Wij willen de kinderen door ons handelen met liefde en geduld laten merken dat ze welkom en waardevol zijn. U mag het vertrouwen hebben dat uw kind(eren) tijdens de dienst liefdevol verzorgd en onderwezen worden. Ons geloof in Jezus Christus is de drijfveer achter dit werk. In Mattheüs 18:5 staat: “En wie in mijn naam zo’n kind gastvrij ontvangt, ontvangt Mij”.

De Kids Club is verdeeld in twee groepen: onderbouw en bovenbouw.
 

Kids Club onderbouw

In de Kids Club onderbouw zitten kinderen die op de basisschool in groep 1, 2, 3 of 4 zitten.

Groep 1 en 2 volgt een programma op hun eigen niveau in eigen ruimten. Na het programma kunnen ze nog even spelen.

De groepen 3 en 4 beginnen ook in hun eigen ruimten. Daar wordt met hen gebeden, de presentielijst doorgenomen en de kinderen mogen in de kring iets vertellen wat hen bezighoudt. Daarna gaan zij naar een grotere ruimte, waar zij met de andere groep gezamenlijk zingen en luisteren naar een Bijbelverhaal. Regelmatig wordt er een Bijbeltekst aangeleerd. Daarna gaan zij weer naar hun eigen ruimten voor een (creatieve) verwerking van het verhaal op eigen niveau.
 

Kids Club bovenbouw

In de Kids Club bovenbouw zitten de kinderen die op de basisschool in groep 5, 6, 7 of 8 zitten. Zij hebben per groep een eigen Kids Club-ruimte. Er wordt gezongen, gebeden, een verhaal verteld en er is veel aandacht voor de toepassing van de bijbel op hun eigen leven. Vervolgens is er een verwerking van het verhaal op hun eigen niveau.
 

De gang van zaken    

Uw kind zit aan het begin van de dienst bij u in de zaal. Hij of zij maakt de opening van de dienst mee en we zingen gezamenlijk twee liederen.

Daarna gaat uw kind naar het atrium (de grote ruimte waar koffie gedronken wordt) waar ze worden ontvangen door Kids Club-medewerkers.

Na de preek komen zij tijdens het zingen van een lied weer terug in de dienst. Groep 1 t/m 4 staat voorin de zaal samen met de Kids Club-medewerkers. Hier kunnen de ouders hen weer ophalen. Groep 5 t/m 8 loopt zelf naar de plek waar de ouders zitten. We sluiten gezamenlijk de dienst af en de kinderen krijgen daarbij ook de zegen mee.
 

Gezinsdienst

Twee of drie keer per jaar wordt een gezinsdienst gehouden. Dit zijn ochtenden waarbij de kinderen tijdens de dienst in de zaal zitten. Uiteraard is de dienst in overleg aangepast aan hen. We zingen liederen die zij kennen, en er zal bijvoorbeeld op eenvoudige wijze een verhaal verteld worden.
 

Opdragen

Ook tijdens het opdragen van baby's of kinderen zijn alle kinderen aanwezig in de dienst. Ze zitten dan bij hun ouders. Na het opdragen gaan zij naar hun eigen Kids Club.
 

Doopdienst

Bij doopdiensten zijn de kinderen uit de groepen 6 t/m 8 aanwezig. Zij kunnen dan al kennismaken met de doop. De kinderen van de overige groepen zijn alleen bij een doopdienst aanwezig als hun ouders dat zelf willen.

 

Contact

Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen?

Neemt u dan contact op met het kernteam Kids Club.

 

E-mail:  parousia.kidsclub@gmail.com

 

 

Een kijkje bij de Kids Club...

Bent u nog nooit in de Kids Clubruimten geweest en bent u benieuwd waar uw kind Kids Club volgt? Neemt u contact op met één van de gastdames/heren bij de entree van het gebouw. Zij kunnen u in contact brengen met de hoofdleiding van de Kids Club voor een rondleiding.

In de Brochure Kids Club Parousia staat meer informatie over de werkwijze van de Kids Club. (Klik hier als u het bestand niet kunt openen)