Onze Visie en Missie

 

Gods liefde is voor iedereen. Dat is de visie van Parousia Zoetermeer!

God heeft zijn Zoon Jezus Christus naar de wereld gezonden om voor ons te sterven. Door Hem ontvangen we vergeving voor onze zonden en worden wij in de vrijheid gesteld. Het enige wat wij daarvoor moeten doen is dit geschenk in geloof aannemen (Joh.3:16).

 

Onze missie is om onze naaste over Gods liefde te vertellen. Deze prachtige boodschap geeft hoop voor de toekomst in een wereld die lijkt te worden beheerst door hebzucht, onrecht en geweld, verwarring en gebrokenheid.

 

Wij zien het als onze taak om Gods liefde in woord en daad bekend te maken en te bouwen aan zijn Koninkrijk, waarin liefde, vrede en recht het laatste woord zullen krijgen. En waarin onze Koning Jezus Christus op een dag voor eeuwig zal regeren. Door te werken aan liefdevolle relaties worden de contouren van dit Koninkrijk nu al zichtbaar.

 

De kernbegrippen van onze visie en missie zijn:

 

a)    prediking van het evangelie

b)    toerusting van gelovigen

c)    omzien naar de niet-gelovige mens

d)    dienen in een wereld vol nood

e)    God in alles eren

 

Elk jaar geven wij onze visie een bijzonder thema en invulling.