Preventiebeleid Parousia Zoetermeer

Gods liefde is voor iedereen.

Wij willen Gods liefde in woord en daad bekend maken en bouwen aan zijn Koninkrijk, waarin liefde, vrede en recht centraal staan. Het is ons verlangen om dit te doen vanuit een basis waarin iedereen zich veilig, gewenst en geliefd voelt. Maar we beseffen dat we als gemeente niet immuun zijn voor de risico’s van verschillende vormen van misbruik. In het bijzonder als we het hebben over kwetsbare groepen als kinderen, jongeren, mensen die vanuit zorg in een afhankelijkheidsrelatie tot een ander staan en mensen die vanuit hun verleden sociaal, psychisch of geestelijk kwetsbaar zijn. Daarom hebben wij de volgende maatregelen genomen.

Gedragscode

Parousia heeft een gedragscode. In de gedragscode staat beschreven hoe we met elkaar omgaan, over verschillende vormen van gewenst en ongewenst gedrag. Ook hier is de kern dat wij met elkaar een omgeving creëren waarin iedereen zich veilig voelt. Als mensen een taak op zich nemen, bespreken we deze gedragscode met hen. Gedragscode

Verklaring Omtrent Gedrag

Vrijwilligers en professionals die met kwetsbare doelgroepen werken, vragen we om een Verklaring Omtrent Gedrag. Ook mensen die verantwoordelijk zijn voor het geld van de kerk moeten een VOG inleveren.

Vrijwilligers kunnen in de meeste gevallen gratis een VOG aanvragen. 

Aanstellingsbeleid

Voordat een vrijwilliger bij ons een taak op zich neemt, voeren we een kennismakingsgesprek. Dat doen we ook als we die vrijwilliger al kennen. In dat gesprek bespreken we wat we van elkaar verwachten. We vragen waarom de vrijwilliger deze taak wil doen en welke ervaring hij of zij al heeft. Verder bespreken we de gedragscode.

Vertrouwenspersonen

Als je te maken krijgt met ongewenst gedrag, kun je terecht bij onze vertrouwenspersonen. Dat geldt voor leden en niet-leden, man of vrouw, jong of oud. Ook als je denkt dat je je op een ongewenste manier hebt gedragen, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersonen. Zij helpen je om te bedenken wat je het beste kunt doen. Vertrouwenspersoon