Leiding van de gemeente

Wilko van der Peijl

Oudste

Zending & Evangelisatie

 

 

Vacant

Oudste

Vorming & Toerusting

 

 

Peter Ribbers

Oudste

Kinderen, Jeugd & Jongeren

 

Marlies Aaldijk

Diaken-secretaris

Dagelijks bestuur

E-mailadres secretaris

 

 

 

Tjerk Semplonius

Diaken-penningmeester     

Dagelijks bestuur

 

 

Dini van der Horst

Diaken

Organisatie

 

 

Kevin Stolk

Diaken

Communicatie

 

Monique van den Boomgaard

Diaken

Diaconie

 

 

In deze presentatie van de Ledenvergadering van november 2015 en in dit overzicht van bedieningen vindt u meer informatie over de invulling van het leiderschapsteam.