Kringen (kleine groepen)

Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van Zijn komst ziet naderen."
Hebree├źn 10:24-25 (De Nieuwe Bijbelvertaling)

Huiskringen

Geloven doe je niet alleen. En niet alleen op zondag. Om te groeien in het geloof, en om op elkaar betrokken te zijn en te blijven, telt onze gemeente een groot aantal huiskringen. Dit zijn groepen van circa 8 tot 16 mensen, die van tijd tot tijd bij elkaar komen. Huiskringen worden wel het hart van de gemeente genoemd.

Een huiskring kent de volgende kernpunten:

  • gemeenschap in het klein, een geestelijk gezin, veelal wijkgebonden
  • samen Gods aangezicht zoeken
  • zorggericht: sterke onderlinge betrokkenheid, naar elkaar luisteren, het eigen verhaal kwijt kunnen, naar elkaar omzien
  • willen komen tot geestelijke groei

Themakringen

Een bijzondere vorm van huiskringen zijn de themakringen. Deze hebben veel gemeen met de gewone huiskringen, maar leggen op onderdelen verschillende accenten:

  • samen Gods aangezicht zoeken
  • studiegericht: het gekozen onderwerp wordt een seizoen lang behandeld
  • willen komen tot geestelijke groei

JOVO-kringen (Jong Volwassenen)

Voor jonge mensen van 18 tot en met 29 jaar kennen we JOVO-kringen. Dit zijn kringen waarin jonge mensen samen Gods aangezicht zoeken, elkaar bemoedigen, gezellig samen zijn, en van elkaar leren. De JOVO-kring baant de weg voor aansluiting bij een huiskring later.

Als u op zoek bent om samen met anderen het geloof te beleven, elkaar te bemoedigen, en gewoon gezellig samen te zijn, dan is een kring iets voor u.

Nieuwe seizoen

Alle informatie over het seizoen 2020-2021 kunt u terugvinden in het kringenboekje.

Contact

Voor meer informatie of direct aanmelden:

Bert Kroek: bkroek@hotmail.com