Bedieningen

 

Een bediening is  een taak of talent  waarmee iemand de gemeente van Christus of de verbreiding van het evangelie dient, en daarmee het koninkrijk van God. Zo hebben in onze gemeente de voorganger, de jeugdleider en de leden van het Leiderschapsteam elk hun bediening(en).

 

Maar ook mensen die actief dienen in een bediening, zorgen dat die betreffende bediening voortgang kan vinden.

 

Zo maar enkele voorbeelden zijn:

het pastoraat, het kringenwerk, babies opdragen,

de muziek in de samenkomsten, het welkomsteam,

het KidsClub-onderwijs en aan het einde van de samenkomst ook een kopje koffie.

 

De aard van veel bedieningen maakt dat het noodzakelijk is, een ‘bedieningsleider’ te hebben. Een bediening wordt door één teamlid van het Leiderschapsteam vertegenwoordigd. In onze gemeente draagt het Leiderschapsteam voor alle bedieningen de eindverantwoordelijkheid.

 

 

Geloofsdoop en bedieningen

Onze gemeente staat voor de doop door onderdompeling op basis van persoonlijke geloof in Jezus als Verlosser en Heer. Deze “geloofsdoop” is ook voorwaarde voor lidmaatschap. Dit is in onze statuten opgenomen. Daarom vinden wij het gewenst dat van geestelijk leidinggevenden een helder voorbeeld uitgaat, mede doordat zij zelf de geloofsdoop hebben ondergaan. Dit zijn bijvoorbeeld ambtsdragers, bedieningsleiders en kringleiders. Voor taken die onder het gezag van deze leiders worden uitgevoerd en voor hen met materiële taken geldt deze randvoorwaarde niet, maar alleen de wenselijkheid om als gelovige gedoopt te zijn door onderdompeling.
 

Onze gemeente kent (onder andere) de volgende bedieningen:

 

 

Actief worden in de gemeente

Wil je laten merken dat je deel bent van onze Parousia-gemeente, vul dan een "geel kaartje" in en doe dat in de brievenbus in de hal. Er wordt dan door het kennismakingsteam een afspraak met je gemaakt waar je al je vragen over Parousia kunt stellen en wij kennis met je kunnen maken. Je komt dan op de digitale adressenlijst, die alleen in te zien is voor Parousianen.

 

Zodra je Gebruikersnaam is toegewezen, kan je op de welkomspagina rechtsbovenaan op de website inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord. Rechtsbovenaan verschijnt daarna de tekst Mijn Parousia. Klik hierop, om uw gegevens te controleren.

 

 

Gavenprofiel      (je moet ingelogd zijn op Mijn Parousia)

Het gavenprofiel wordt binnen de gemeente gebruikt om ieder actief persoon zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. Klik op Gavenprofiel voor de pagina met meer informatie over het Gavenprofiel. Hier vindt u ook de Gavenadviseurs uit onze gemeente, die u hiermee kunnen helpen.

 

Bent u ingelogd en heeft u geklikt op "Mijn Parousia" rechtsbovenaan de pagina?

Klik dan op de button Toon uw gavenprofiel  en dan verschijnt uw scherm "Mijn Gavenprofiel". Via de button Wijzig mijn Gavenprofiel  komt u in een scherm waar u het profiel verder kunt wijzigen & aanvullen. Op de invulregel "Mijn gaven" staat achter de drie invoervelden de link Doe de Gaventest. Met de Gaventest kunt u uitvinden, welke gaven u heeft. (meer informatie, zie pagina Gavenprofiel)

 

Opmerkingen:

De menustructuur van de website is uitgebreid met o.a. gemeentenieuws, extra pagina's bij de bedieningen, extra funkties, enzovoorts, als u bent ingelogd.

Er is een compleet overzicht beschikbaar van alle bedieningen, verdeeld over de diverse afdelingen, met daaronder alle taken per bediening en de vrijwilligers die momenteel op deze taken actief zijn. Tevens kunt u hier zien voor welke taken er nog vacatures zijn.