Giften

Draagt u het werk van de Evangelische Gemeente CAMA Parousia Zoetermeer een warm hart toe, en wilt u ons hierbij financieel ondersteunen? Dan kunt u op zondagmorgen uw gift tijdens de collecte voldoen.

Maar u kunt natuurlijk ook uw gift (eenmalig of structureel) overmaken naar onze bankrekening. Door onze ANBI-status kunt u uw gift in dat geval tevens aftrekken van de inkomstenbelasting.

IBAN:
NL69 INGB 0003 9470 66

Ten name van:
Evangelische Gemeente CAMA Parousia Zoetermeer

Fiscaal nummer:
807001296

U kunt ons ook machtigen om eenmalig of periodiek een vast bedrag van uw rekening te incasseren. Hiervoor kunt u een machtiging ("het groene briefje") invullen, die u in de hal (bij binnenkomst rechts) bij de brievenbus aan de muur vindt. De ingevulde machtiging kunt u vervolgens in diezelfde brievenbus deponeren.