Aangescherpte Corona-maatregelen

Zoals bekend heeft de Rijksoverheid op maandag 14 december jl. aangescherpte maatregelen rondom het Corona-virus bekend gemaakt, het land moet opnieuw in lock-down.

Beste broeders en zusters,

Zoals bekend heeft de Rijksoverheid op maandag 14 december jl. aangescherpte maatregelen rondom het Corona-virus bekend gemaakt, het land moet opnieuw in lock-down. 

Voor ons is het belangrijk te weten dat er voor samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard nog steeds een uitzondering geldt, tot maximaal 30 personen (gasten). Uiteraard is het advies van de overheid wel om fysieke bijeenkomsten tot een minimum te beperken en bijvoorbeeld digitaal te organiseren waar mogelijk.

Corona-escalatieladder

Eerder heeft het LT al laten weten dat we een 'Corona-escalatieladder' hebben opgesteld. Hierin zijn we deze week van niveau 6 ('zeer ernstig') naar niveau 7 ('lock-down') gegaan. Dat betekent dat we in principe géén diensten met bezoekers organiseren, tenzij het LT reden ziet om hiervan af te wijken. Met de kerstperiode voor de deur is het natuurlijk een uitzonderlijke situatie. Het LT heeft daarom de kerstdiensten heroverwogen en besloten dat de kerstochtenddienst voor ouderen (25 december) wel doorgang kan vinden. De kerstreizen op kerstavond (24 december) kunnen echter helaas niet doorgaan. Dat vinden we natuurlijk ontzettend jammer, vele broeders en zusters hadden al veel werk in de voorbereidingen gestoken en velen hadden zich ook al aangemeld. We begrijpen dat dit een teleurstelling is en hopen op jullie begrip.

Besluiten voor activiteiten

Het LT heeft alles overwegende de volgende besluiten genomen.

Activiteit Besluit voor de lock-down periode
Reguliere diensten op zondag in de Grote Zaal (zondagochtend, tienerdiensten, Awaken) Geen reguliere zondagse diensten met bezoekers, wel streamen.
Bijzondere dienst: kerstreizen (24/12) De kerstreizen kunnen helaas niet doorgaan.
Bijzondere dienst: kerstochtend (25/12) Dienst kan doorgaan met maximaal 30 bezoekers.
Bijzondere dienst: oudejaarsavondviering (31/12) Dienst kan doorgaan met maximaal 30 bezoekers.
Rouw- en trouwdiensten LT volgt het overheidsbeleid dat deze diensten zijn toegestaan met maximaal 30 bezoekers.
Ontmoetingsavonden (kringen, gebedsontmoetingen, B2J etc. etc.) Kunnen in beginsel doorgaan met maximaal circa 25 bezoekers (net als tijdens de eerste lockdown). De bedieningsleider peilt de behoefte en communiceert hierover.

We roepen iedereen op om voor elkaar te bidden en om te zien naar hen die alleen zijn, ziek zijn of hulp kunnen gebruiken. 

Uiteraard blijven ook de andere bekende maatregelen van kracht om verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan:

 • Vooraf aanmelden om een dienst te bezoeken is verplicht.
 • Bij binnenkomst in De Uitkijk desinfecteer je je handen. Desinfectiemiddel is op meerdere plekken beschikbaar.
 • Looproutes staan aangegeven met pijlen, volg deze.
 • Gastheren en gastvrouwen zullen je begeleiden naar een plek in de zaal (je kunt niet zelf een plek uitzoeken).
 • De stoelen in de zaal staan zo opgesteld dat iedereen op ruim 1,5m van elkaar kan plaatsnemen, huisgenoten kunnen wel naast elkaar zitten.
 • Tijdens de aanbidding zingt alleen de muziekgroep op het podium, in de zaal wordt niet meegezongen.
 • Het dragen van een mondkapje wanneer je door De Uitkijk loopt wordt aangeraden, maar is niet verplicht. O.a. voor kerken geldt namelijk een uitzondering.
 • Het drinken van koffie of thee na de dienst kan in de grote zaal of buiten (in de tent), niet in het Atrium.
 • Was je handen regelmatig en grondig met zeep.
 • Schud geen handen.
 • Nies of hoest in je ellebogen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Ben je ziek, verkouden, benauwd, heb je koorts, last van hoesten of verlies van reuk en/of smaak, laat je dan testen op COVID-19 en blijf thuis tot je een negatieve testuitslag hebt.
 • Is er COVID-19 bij jou vastgesteld, blijf dan thuis in isolatie tot je tenminste 24 uur volledig klachtenvrij bent en tenminste tot 1 week nadat je ziek werd. Gezonde huisgenoten blijven hierna nog 10 dagen thuis in quarantaine.
 • Heeft een van je huisgenoten koorts (tenminste 38 graden Celsius) en/of benauwdheid, blijf dan ook zelf thuis tot die huisgenoot een negatieve testuitslag heeft.
 • Ben je in nauw contact geweest met iemand bij wie corona is vastgesteld, blijf dan gedurende 10 dagen thuis in quarantaine.
 • Lees meer over COVID-19, de klachten en de maatregelen op de website van het RIVM.

Heb je vragen, schroom dan niet om het mij of één van de andere LT-leden te laten weten, we beantwoorden alle vragen graag.

Hartelijke groet,
namens het leiderschapsteam,     

Kevin Stolk
Diaken communicatie Parousia Zoetermeer