Live Stream: Huwelijksaankondiging

Diederick Kooij en Tamara Herder gaan trouwen.

Bekijk de bruiloft live via YouTube: https://youtu.be/QcE1mjBKSn0


Ze willen graag een zegen over hun huwelijk vragen in de Dorpskerk in Pijnacker op donderdag 5 augustus om 15:30 uur.

Hun trouwtekst is: Spreuken 3 vers 5 en 6 : "Vertrouw op de Heere met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wensen, dan zal Híj je paden rechtmaken."

Wilt u voor hen bidden en hun huwelijk zegenen?

Hun toekomstig adres wordt: Koningin Wilhelminaweg 295, 2802 HK Gouda